• ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΜΟΣ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 001
 • ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΜΟΣ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 002
 • ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΜΟΣ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 003
 • ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΜΟΣ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 004

ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΟ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΓΛΥΦΑΔΑ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΛΙΜΟΣ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία έχουν αυξημένες ανάγκες για αναζήτηση και μάθηση. Μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης οδηγούνται σε νέα μαθησιακά μονοπάτια και νέα υλικά.

 • Καλλιέργεια της δυνατότητας συνεργασίας.
 • Ατομικό και ομαδικό παιχνίδι.
 • Ατομική και ομαδική εργασία.
 • Εμπλοκή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, θεατρικό παιχνίδι, μουσική.
 • Γνωριμία με διαφορετικά υλικά (μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, πλαστελίνες)
 • Παραμύθια, διηγήσεις, αναδιηγήσεις.
 • Θεατρικό παιχνίδι.
 • Άσκηση της σκέψης - Εμπλουτισμός λεξιλογίου.
 • Ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού στο ψυχοκινητικό, κοινωνικό-συναισθηματικό, αισθητικό νοητικό και στον τομέα των δεξιοτήτων.
 • Εισαγωγή του παιδιού στις βασικές προ-αναγνωστικές, προ-γραφικές και προ-μαθηματικές διαδικασίες και έννοιες.
 • Αγγλικά
 • Μουσικοκινητική αγωγή