• ΠΡΟΝΗΠΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΜΟΣ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 001
 • ΠΡΟΝΗΠΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΜΟΣ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 002
 • ΠΡΟΝΗΠΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΜΟΣ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 003
 • ΠΡΟΝΗΠΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΜΟΣ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 004

ΠΡΟΝΗΠΙΟ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΓΛΥΦΑΔΑ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΛΙΜΟΣ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Στόχος είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου φάσματος αναπτυξιακών και μαθησιακών αναγκών των παιδιών. Επιδιώκεται η καλλιέργεια και η ενδυνάμωση όλων των δεξιοτήτων των μαθητών ενισχύωντας ή επεκτείνοντας τις ήδη υπάρχουσες.

 • Φυσική - κινητική ανάπτυξη των προνηπίων.
 • Κοινωνικό - συναισθηματική ανάπτυξη των προνηπίων (επικοινωνία, εμπιστοσύνη, αυτοεκτίμηση, αναγνώριση, έκφραση, διαχείριση συναισθημάτων, λύσεις συγκρούσεων).
 • Αισθητική ανάπτυξη των προνηπίων (μουσική, εργαστήρια εικαστικών, θεατρικό παιχνίδι, χορός).
 • Νοητική ανάπτυξη των προνηπίων.
 • Γλωσσική ανάπτυξη και προ-ανάγνωση των προνηπίων (η ανάπτυξη της φωνολογικής, συντακτικής και σημασιολογικής δομής της γλώσσας).
 • Προετοιμασία των προνηπίων στη γραφή (ανάπτυξη της συμβολικής λειτουργίας, ασκήσεις της λεπτής κινητικότητας, εκμάθηση των γραφικών συμβόλων).
 • Επαφή με τις νέες τεχνολογίες (διαδραστικός πίνακας)
 • Αγγλικά
 • Φυσικές επιστήμες και πείραμα (βύθιση-πλεύση, σκιά, κ.α.).
 • Μουσικοκινητική αγωγή