ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΓΛΥΦΑΔΑ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΛΙΜΟΣ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με κατάλληλο τρόπο για να καλύπτει τις ανάγκες όλων των ηλικιών που φοιτούν στη Σχολική μονάδα. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δημιουργηθούν οι βάσεις πάνω στις οποίες θα χτίσουν τα παιδιά την μελλοντική τους μάθηση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα ξεχωριστά. Επιδιώκεται η καλλιέργεια και η ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων και η κάλυψη των αναπτυξιακών και μαθησιακών αναγκών τους.

Γλώσσα

Επιχειρείται η ανάπτυξη τεσσάρων δεξιοτήτων ανάλογα με την ηλικία των παιδιών: η κατανόηση του προφορικού λόγου, η παραγωγή προφορικού λόγου στις μικρότερες ηλικίες, η κατανόηση και η παραγωγή του γραπτού λόγου στις μεγαλύτερες ηλικίες των μαθητών μας. Βασικός και κοινός στόχος, είναι ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των παιδιών, αλλά και η προσπάθεια για να επικοινωνούν μέσω της γλώσσας όσο το δυνατόν καλύτερα και με αποτελεσματικό τρόπο τόσο με τους συνομιλήκους, όσο και με τους ενήλικες στην καθημερινή τους ζωή.

Μαθηματικά

Τα παιδιά μέσα από την ενότητα των μαθηματικών έρχονται σε επαφή σε πρώτη φάση με τους αριθμούς και αργότερα με τις πράξεις καταμετρώντας πραγματικές ποσότητες μέσα από βιωματικές καταστάσεις και κατάλληλες δραστηριότητες. Επιχειρείται η σταδιακή οικοδόμηση των αριθμών και της έννοιας που αυτοί κατέχουν στη ζωή μας. Ακόμη, εισάγονται σταδιακά σε χωρο-χρονικές έννοιες αλλά και έννοιες γεωμετρίας (πχ. σχήματα, στερεά και μη αντικείμενα).

Αγγλικά

Τα παιδιά μαθαίνουν μέσω του παιχνιδιού και έτσι έρχονται σε επαφή με τη γλώσσα των αγγλικών. Η μεθοδολογία διδασκαλίας είναι διαδραστική και βασίζεται στην επικοινωνία των μαθητών και της εκπαιδευτικού. Τα παιδιά μιλούν στα αγγλικά για θέματα που γνωρίζουν: ζώα, φαγητά, σχολείο, σχήματα, χρώματα, σπίτι κ.α. αρχικά με απλές λεξούλες και ύστερα με μικρές προτάσεις, τραγούδια και ποιήματα. Τα αγγλικά κατακτώνται με φυσικό τρόπο καθώς τα παιδιά χρησιμοποιούν τόσο το μυαλό όσο και το σώμα τους μέσα από παιχνίδια που λαμβάνουν μέρος. Πρωταρχικός στόχος είναι η συμμετοχή και η διασκέδαση κάθε παιδιού χωριστά.

Μουσική

Οι μαθητές μαθαίνουν να διακρίνουν διαφορετικούς ήχους από το περιβάλλον και να τους συσχετίζουν μεταξύ τους. Ακόμη, μαθαίνουν τα είδη των μουσικών οργάνων, αλλά και τον τρόπο να χρησιμοποιούν τη φωνή τους με διαφορετικό τρόπο τραγουδώντας τραγούδια της ηλικίας τους. Αργότερα, εισάγονται στις έννοιες του ρυθμού και της μελωδίας που απαιτούνται έτσι ώστε να συντεθεί ένα μουσικό κομμάτι.

Μουσικοκινητική

Οι μαθητές αντιλαμβάνονται το σώμα τους και την κίνησή τους στο χώρο, κινούνται και αλλάζουν το σχήμα του σώματός τους, συνδέουν την έννοια του ρυθμού με τρόπους μετακίνησης στο χώρο. Επίσης, εισάγονται στην έννοια της «δυνατής» κίνησης, της «απαλής» κίνησης, εκτελώντας μικρές χορογραφίες εκφραζόμενες από το ίδιο τους το σώμα και τη φαντασία. Η μουσικοκινητική αγωγή πραγματοποιείται στην αίθουσα πολλαπών χρήσεων, στη τάξη, αλλά και στον κήπο του σχολείου ενθαρρύνοντας τα παιδιά να παίζουν διασκεδαστικά παιχνίδια.

Πληροφορική

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν διεισδύσει στις ζωές όλων μας. Για το λόγο αυτό, γίνεται προσπάθεια να τις γνωρίσουν οι μαθητές και να αποκτήσουν κριτική σκέψη, έτσι ώστε να τις χρησιμοποιούν με ορθολογικό τρόπο. Έτσι λοιπόν, τα παιδιά γνωρίζουν και σταδιακά μαθαίνουν να χειρίζονται υπολογιστικά περιβάλλοντα και ψηφιακές συσκευές (πχ. διαδραστικός πίνακας, φωτογραφική μηχανή, tablet, υπολογιστή), ώστε να αναζητούν, να οργανώνουν και να διαχειρίζονται πολλαπλές ψηφιακές τεχνολογίες.

Φυσικές Επιστήμες

Τα παιδιά παρατηρούν με συστηματικό τρόπο τα αντικείμενα ή τα φαινόμενα του φυσικού μας περιβάλλοντος. Μέσα από το πείραμα και την αναζήτηση τα παιδιά κατανοούν έννοιες του φυσικού κόσμου ανάλογα με την ηλικία τους, όπως είναι η δημιουργία της σκιάς, η βύθιση-πλεύση, οι μαγνητικές ιδιότητες, οι πλανήτες κ.ά. Η τάξη γίνεται ένα επιστημονικό εργαστήρι μέσα από το οποίο οι μαθητές κατακτούν έννοιες του φυσικού μας κόσμου!

Περιβάλλον

Δεσπόζουσα σημασία στο σύγχρονο σχολείο έχει η υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς και δράσης των μαθητών από μικρή κιόλας ηλικία σχετικά με το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται. Τα παιδιά μέσα από την ενότητα αυτή κατακτούν έννοιες του Φυσικού και του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας την αυτοεκτίμησή τους, τις βασικές ικανότητες συνεργασίας. Ακόμη, μαθαίνουν βασικούς κανόνες υγιεινής και προστασίας, γνωρίζουν το εγγύς ανθρωπογενές περιβάλλον (πχ. διαφορετικές θρησκείες, εθνικές εορτές κ.ά.), αποκτούν θετικές στάσεις και συμπεριφορές για το περιβάλλον, διευρύνουν τις γνώσεις τους για τον ανθρώπινο οργανισμό κ.ά. αρχικά με απλές αναφορές στα θέματα και στη συνέχεια στις μεγαλύτερες ηλικίες με μία πιο ολιστική προσέγγιση του θέματος.

Εικαστικά

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διαφορετικά υλικά και τεχνικές πειραματιζόμενα με τις αναμίξεις χρωμάτων, με διαφορετικά είδη χαρτιού και μετατρέπουν τα άχρηστα και ανακυκλώσιμα υλικά σε έργα τέχνης. Ακόμη, γνωρίζουν διαφορετικές μορφές εικαστικών τεχνών, σχολιάζοντάς τες, συγκρίνοντάς τες και προσπαθώντας να φτιάξουν τις δικές τους δημιουργίες. Τέλος, εισάγονται στην έννοια της καλαισθησίας δείχνοντας ενδιαφέρον για τα έργα τέχνης, παρατηρώντας και εκφράζοντας απόψεις για αυτά.

Κουκλοθέατρο

Το κουκλοθέατρο για το παιδί έχει εξέχουσα παιδαγωγική αξία δίνοντας τη δυνατότητα να γίνει το ίδιο πομπός δημιουργίας και όχι μόνο παθητικός δέκτης αυτής. Το παιδί ασχολείται με την παρακολούθηση μιας παράστασης από την εκπαιδευτικό, την κατασκευή κούκλας, την δημιουργία του έργου που θα παιχτεί, της πλοκής του. Εισάγεται με άλλα λόγια στη λογική της αρχής, μέσης και τέλους μιας ιστορίας. Ακόμη, ο μαθητής μπορεί να βρει τα λόγια που θα ντύσουν το κουκλοθέατρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το παιδί να ελευθερώνει τη φαντασία, να συντονίζει την κινητικότητα, να αναπτύσσει λεπτές κινήσεις. Ενισχύει τον πειραματισμό, την εξερεύνηση με το περιβάλλον και τα υλικά.

Θεατρικό Παιχνίδι

Το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί άριστο μέσο ευαισθητοποίησης των παιδιών, όχι μόνο στο θέατρο αλλά και στη γενικότερη πολιτιστική τους εκπαίδευση, διευρύνει την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και επιδρά θετικά στην ενεργοποίηση και δημιουργική συμμετοχή των παιδιών στα μαθήματα και στις άλλες σχολικές δραστηριότητες. Ακόμη, αποτελεί δυναμικό, μεθοδολογικό και εμπεδωτικό εργαλείο στα χέρια του δασκάλου. Το παιδί απελευθερώνει τον εαυτό του, αφήνει ελεύθερο το σώμα του και το μυαλό του μέσα σε ένα μαγικό πέπλο δημιουργικότητας!

Αφήγηση

Μέσα από τα παραμύθια αναπτύσσονται ποικίλες δραστηριότητες που προωθούν τη φιλαναγνωσία και την καλλιέργεια της γλώσσας. Στόχος είναι να δουλέψουμε ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, διάφορα παραμύθια, κλασικά ή πιο σύγχρονα, γνωστά ή λιγότερα γνωστά έτσι ώστε οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός παραμυθιού αφηγούμενο από την εκπαιδευτικό. Ωστόσο, οι μαθητές «διαβάζοντας» τις εικόνες του παραμυθιού αφηγούνται τη δική τους πλευρά της ιστορίας αναπτύσσοντας τις γλωσσικές τους ικανότητες, εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους, αλλά και τη φαντασία τους.

Φυσική Αγωγή

Πρόκειται για την εμπλοκή των παιδιών σε κινητικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως κύριο συστατικό τους το παιχνίδι και τη δημιουργία μιας θετικής στάσης των μαθητών απέναντι στη φυσική άσκηση. Μέσα από τη φυσική αγωγή οι μαθητές βελτίωνουν τη φυσική τους κατάσταση περπατώντας, τρέχοντας, δημιουργώντας ζευγάρια συνεργαζόμενα μεταξύ τους, πραγματοποιώντας κατάλληλες δραστηριότητες αναπτύσσουν δεξιότητες σταθεροποίησης και χειρισμού αντικειμένων (π.χ. σφαίρα, μπάλα, αναπήδηση μπάλας κ.ά.). Ακόμη, μαζί με την εκπαιδευτικό συμφωνούν κανόνες, συζητούν για τα οφέλη ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Ομαδικό Παιχνίδι

Τα ομαδικά παιχνίδια, πέρα από συμβολικά, μπορεί να είναι και κινητικά, όπως το κρυφτό και το κυνηγητό. Το ομαδικό παιχνίδι, προσφέρει στο παιδί τα οφέλη της ψυχικής επαφής με άλλα άτομα. Κινητοποιεί τις σωματικές και ψυχικές του δυνάμεις, αναπτύσσει το θάρρος, την υπομονή, την ανοχή στο διαφορετικό και τη συντροφικότητα. Το παιδί μεγαλώνοντας μαθαίνει να λειτουργεί με κανόνες, να σέβεται το αποτέλεσμα της πλειοψηφίας, την αξία της συνεργασίας προς όφελος της ομάδας. Το ομαδικό παιχνίδι πραγματοποιείται στον κήπο, αλλά και στη τάξη του σχολείου.