• ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΙΜΟΣ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 001
 • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΙΜΟΣ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 002
 • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΙΜΟΣ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 003
 • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΙΜΟΣ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ 004

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΓΛΥΦΑΔΑ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΛΙΜΟΣ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου μέσα από τον βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης αρχίζουν να κάνουν συσχετίσεις μεταξύ των γνώσεών τους και να τις αναπτύσσουν ακόμα πιο πολύ σε βαθύτερο επίπεδο.

 • Ανάπτυξη της σκέψης, ενεργοποίηση της νοημοσύνης και ανάπτυξη της αντιληπτικής ικανότητας.
 • Ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας/διατύπωση ερωτημάτων, υποθέσεων, προβλέψεων.
 • Συμμετοχή σε παιχνίδια με κανόνες.
 • Πειραματισμός, ανακάλυψη και διερεύνηση της γνώσης.
 • Ενθάρρυνση της δημιουργηκότητας.
 • Καλλιέργεια συνεργασίας - ομαδικότητας.
 • Ανάπτυξη λογικομαθηματικής σκέψης.
 • Αισθητική καλλιέργεια.
 • Θεατρικό παιχνίδι.
 • Επαφή με τις νέες τεχνολογίες (διαδραστικός πίνακας)
 • Αγγλικά
 • Φυσικές επιστήμες και πείραμα (βύθιση-πλεύση, σκιά, κ.α.).
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές (μουσεία, θέατρα κ.ά.)
 • Μουσικοκινητική αγωγή
 • Προετοιμασία για το δημοτικό.